ד. המקורות

המקורות שנבחנו כאן נכתבו רובם ככולם באשכנז במאות האחת עשרה-הארבע עשרה . הם כוללים שאלות ותשובות הלכתיות , ספרי מצוות , ספרי הלכה , ספרות מוסר דוגמת ספר חסידים , ספרות רפואית , דרשות , מדרשים ימי ביניימיים , פיוטים , פרשנות לפיוטים ולמקרא ולתלמוד , ספרי ויכוח , כרוניקות ומצבות . לצד מקורות אלה נעזרתי גם במקורות בלטינית ובשפות המקומיות שבהם יש התייחסות ליהודים - חוקי כנסייה , ספרות מוסר , סיפורי מעשיות וכרוניקות . מקצת המקורות העבריים מצויים במהדורות דפוס ואחרים עדיין טמונים בכתבי יד . מקורות אלה אוצרים מגוון רחב של התייחסויות לנשים ולילדים ולסוגיות הקשורות אליהם . לעתים מביאים המקורות דיון 88 ראו הדוגמאות שמביאה בל , שם . 89 ראו : א ' מרקוס , טקסי ילדות ; נ ' רובין , ראשית החיים ; R . Weinstein , Marriage Rituals ; L . A . . Hoffman , Covenantof Blood להתפתחות המחקר האנתרופולוגי בקשר לטקסים יהודיים ראו : 29-63 . קק H . E . Goldberg , "Coming of Age" , 90 ראו : א ' מרקוס , טקסי ילדות . 91 ראו : נ ' רובין , ביקורת על ספרו של לורנם הופמן : , Covenantof Blood עמ ' , 230-225 ובמיוחד עמ' . 2...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי