ג. אמהות וילדים בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים

כבר לפני חמש עשרה שנה הצביעו לואיז טילי ומרים כהן על כך שמעטים שילבו בין ההיסטוריה של המשפחה להיסטוריה של הנשים . מחקרים שעסקו בנשים ובמגדר דנו רק בנשים , ואילו מחקרים על המשפחה לא בחנו היבטים מגדריים . אף שהדברים השתנו מעט בחלוף הזמן , עדיין מועטים המחקרים העוסקים בשני התחומים גם יחד , ורוב המחקרים על ימי הביניים , בין בנוגע ליהודים ובין בנוגע לנוצרים , מתמקדים בנשים או בילדים ולא בשני הנושאים יחדיו . בספר אני מבקשת להציג לא רק את עולמן של הנשים אלא גם תמונה כוללת של החברה היהודית - נשים וגברים כאחד . כך ניתן יהיה לבחון את היחידה המשפחתית בהקשר כללי יותר , ביחס לקהילה כולה ואף לחברה הסובבת , וגם להעניק תשומת לב מיוחדת לנשים יהודיות , שעד לאחרונה נעדרו כמעט כליל מן הדיון ההיסטורי . גישתי שונה ממחקרים קודמים , גם אלה על החברה הנוצרית , משום שתולדות המשפחה וההיסטוריה של הנשים נדונות במשותף , מתוך אמונה שחקר הנשים יהיה פורה יותר אם לא יצטמצם להקשר המגדרי אלא ייבדק על רקע תמונה רחבה של כלל החברה . על כן הילדים עומדים לצד אמותיהם . מבחינה תאורטית , הבחינה המשותפת המוצעת כאן יכולה לתרום גם ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי