ב. יהודים באירופה הנוצרית: קבוצת השתייכות וקבוצת השוואה

הספרות שתוארה לעיל משמשת בסיס למחקר זה , יוצקת את יסודותיו המתודולוגיים ומשמשת מודל לכמה מן הדיונים שבספר זה . כפי שתואר לעיל , מחקרים היסטוריים רבים על תולדות הילדות ועל חייהן של נשים בעבר נכתבו דווקא בידי חוקרים שעסקו באירופה בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת . על כן יכולה ספרות זו לשמש הן בסיס מתודולוגי הן חומר רקע לתקופה ולתופעות הנבחנות כאן . בעשורים האחרונים נכתבו מחקרים רבים על סוגיות שונות בתולדות המשפחה ובנושאים של מגדר בחברה הנוצרית באירופה . הקהילה היהודית הנבחנת כאן נכללה בחברה האירופית שעל אודותיה נכתבו המחקרים הללו , ולכן השוואת המידע העולה מן המקורות היהודיים עם המידע שיש ברשותנו על החברה הנוצרית מאפשרת הבנה טובה יותר הן של המקורות היהודיים הן של החברה הימי ביניימית בכללותה . אפנה עתה לתיאור שני המרכיבים הללו , ואפתח בתיאור הקהילות היהודיות העומדות במוקד הדברים ומקומן בחברה האירופית . . 1 מקום וזמן החיבור הנוכחי עוסק במשפחה היהודית באשכנז בימי הביניים התיכוניים , וליתר דיוק מן המאה התשיעית ועד לאמצע המאה הארבע עשרה . פרק הזמן הארוך הנבדק כאן מאפשר בחינה לאורך זמן , והדבר ח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי