א. תולדות המשפחה ולימודי מגדר

נושאי ספר זה , אמהות וילדות , נתפסו עד לאחרונה כנושאים ללא היסטוריה . חוקרים הניחו שלא חלו שינויים של ממש באופן שבו תפקדו נשים וילדים בחברה ובמקום שהם תפסו בה , בדומה להנחות המקובלות בחקר המשפחה בעבר . גם כאשר נחקרו נושאים הקשורים לתולדות המשפחה , עמדה מאחורי המחקר ההנחה שנשים וילדים תפקדו בעבר כפי שהם מתפקדים בהווה , ולעתים קרובות חשפו מחקרים אלה את גישת כותביהם יותר מאשר את תמונת העבר . בעקבות התנופה בחקר נושאים חברתיים מאז שנות השלושים של המאה העשרים , החלו חוקרים להצביע על הבדלים תרבותיים וחברתיים בעלי משמעות בין החיים היום לבין החיים בעבר בחברות שונות . תחילה הפנו חוקרים את תשומת לבם אל חקר המשפחה כיחידה עצמאית . מחקרים אלה נעשו בעיקר בידי דמוגרפים ואנתרופולוגים , שבאו לבחון את הדמיון והשוני במבנה המשפחה בחברות שונות לאורך ההיסטוריה . המחקר התמקד תחילה במבנה המשפחה , ואט אט החל לעסוק בגורמים השונים בתוכה . מחקרים רבים ביקשו להתחקות אחר מבנה המשפחה באירופה הימי ביניימית , והם שימשו בסים לעבודתם של חוקרים נוספים , שביקשו לבחון נושאים דומים בתקופות שונות ובתרבויות אחרות . 5 ראו : C ....  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי