עם הספר

" אימהות וילדים" עוסק בהיסטוריה של המשפחה בפרק הזמן שמן הלידה ועד הגיע הילדים לגיל חינוך . הספר מבקש לעקוב אחר סיפורם של הילדים והוריהם החל מן הלידה . מכיוון שלא ניתן לעסוק בילדים בגיל זה מבלי לעסוק בהוריהם , עומדים במוקד המחקר היחסים בין הורים לילדים , ובמיוחד בין האמהות לילדיהן הקטנים , שהטיפול בהם היה מסור בידיהן . החיבור מתמקד בחברה היהודית מתוך השוואה לחברה הנוצרית הסובבת . במוקד הדיונים עומדים הקשרים היומיומיים שהתקיימו בין יהודים לנוצרים , ובמיוחד בין נשים יהודיות לנוצריות , במהלך הפעילות המשפחתית . שני פרקים בספר מתמקדים בטקסי לידה ומשווים בין טקסי המעבר של ילדים יהודים לאלה של ילדים נוצרים , דוגמת מילה וטבילה . הפרקים האחרים בספר עוסקים בלידה , בגישות כלפי פוריות ואי פוריות , בהנקה ובמיניקות , בגידול ילדים ובתפיסות של הורות . המחקר מתמקד בימי הביניים התיכוניים , מן המאה השתים עשרה ועד למאה הארבע עשרה , בקהילות היהודיות הכלולות בהגדרה הרחבה של האזור הגאוגרפי המכונה במחקר אשכנז , בראש ובראשונה בקהילות גרמניה וצפון צרפת . המחקר מבוסס על מקורות עבריים , הן בדפוס הן בכתבי יד , המש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי