אמהות וילדים חיי משפחה באשכנז בימי הביניים

אלישבע באומגרטן מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל אלישבע באומגרטן אמהות וילדים חיי משפחה באשכנז בימי הביניים אלישבע באומגרטן אמהות וילדים חיי משפחה באשכנז בימי הביניים A V מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי