מפתח המינים

אגמית מצויה 178 אדום חזה 78 אובניה זרה 265 אוהק י ית ירושלים 255 אוגר זהוב 43 אוגר מצוי 43 אווז האחו 163 אווז אפור 163 אווז לבן מצח 164 אוזנן 62 אודו ( תת מין מדברי ) 139 אטרית קמוטה 271 איה ( איית צרעים ) 152 אייל אדמוני 33 אייל הכרמל 32 אייל הצפון 33 אייל קורא 34 אילנית מצויה 229 איךנייה 79 אלימון 123 אמודאי 93 אמנון הגליל 238 , 236 אמנון הירדן 235 אמנון מצוי 236 אמנונית 238 אמנונית יוסף 238 אנה בנימינית 269 אנפה אפורה 158 אנפה ארגמנית 158 אנפה ממורטטת 160 אנפית בקר 159 אנפית גמדית 160  אל הספר
מוסד ביאליק