רכיכות יבשה ומים מתוקים

רכיכות יבשה ומים מתוקים עולם הרכיכות האופייני של ארץ ישראל מגוון , כמו שהיה אפשר לצפות , לא פחות מענפים אחרים של עולם החי והצומח שלה . אבל יש פחות חריגים מאופיו הכללי בתור חלק מאגן הים התיכון , ופחות סימנים לתערובת של צורות אפריקניות והודיות . טיפוסי מינים צפוניים , בייחוד מן הסוג , Clausilia נפוצים בלבנון ובשלוחותיו הדרומיות בגליל . פאונת הרכיכות במישור החוף וברצועת החוף אינה מובחנת מזו של מצרים תחתית ואסיה הקטנה . הרכיכות של מרכז הארץ נדירות ובדרך כלל אינן מעניינות , ואילו בשולי עמק הירדן ובמדבר הדרומי אנחנו פוגשים קבוצות מובחנות מאוד של Helix ושל , Bulimus בעיקר ממינים שמתייחדים למדבר הערבי , ובמקרים אחדים נפוצים בו . רכיכות המים המתוקים הם מטיפוס טרופי באופיו הרבה יותר מרכיכות היבשה . מינים אחדים בלבד דומים למינים של מזרח אירופה . רוב המינים זהים או דומים למינים של הנילוס והפרת . מקצת המינים השייכים לסוג שחריר , ( Melanopsis ) ולא פחות מ 16 מינים מן הסוג , Unio מתייחדים לירדן או למקורותיו . הדעת נותנת שרכיכות המים היו מסוגלות לשרוד בתקופת הקרח יותר מרכיכות היבשה . משרידים מן הזמן ...  אל הספר
מוסד ביאליק