דו־חיים

דו חיים AMPHIBIA סדרה , בעלי זנב URODELA , nnDWD סלמנדריים SALAMANDRID / E . 1 טריטון פסים Triton vittatus ( Gray . P . Z . S ., 1858 , p . 140 ) banded newt השם המדעי היום : Tritums vittatus השם האנגלי היום : spotted newt ד"ר פ' מילר מצא את הטריטון הזה , שתפוצתו נרחבת , על יד ביירות . הוא שוכן באירופה ובמצרים . סדרה , חסרי זנב ANURA , nriDUD קרפדיים BUFONID / E . 2 קרפדה ירוקה Bufo viridis Laur . Syn . Rept ., pp . 27 and Ill , pi . 1 green toad השם המדעי היום : Bufo viridis הקרפדה הזאת שורצת בהמוניה בכל המקומות הלחים . בחופי ים המלח השגתי לי וריאנטים מוזרים , עם הרבה גבשושיות גדולות בולטות , דמויות קוצים . פרטים אחרים מאותם מקומות הם חלקים , או עם גבשושיות שטוחות בלבד . בצבעיה היא ססגונית 1 עד אמצע המאה ה 20 היו אוכלוסיות קטנות מאלה במישור החוף , בצפון ארץ ישראל ובמרכזה .  אל הספר
מוסד ביאליק