‭.1‬ בינון הירדן ‭.2‬ בינון החולה ‭.3‬ עגולסת נחלים ‭.4‬ קרנון נהרות ‭.5‬ שפמנון מצוי