סדרה, תנינאים CROCODILIA

, nnDuio תנינ"ם CROCODILIDAE . 1 תנין היאור Crocodilus vulgaris Cuv . Oss . Foss . v . 42 crocodile השם המדעי היום : Cwcodylus niiotkus השם האנגלי היום : Nile crocodile זמן רב היה ספק אם ייתכן שעדיין אפשר למצוא תנין בארץ ישראל . היה ברור שהתקיים כאן בעבר , הן על סמר המסורת והן בגלל העובדה שהנחל שראשיתו בביצה מדרום להר הכרמל , והוא נשפך לים בצפון השרון , מוכר כנחל א זרקא , או נחל התנינים . פליניוס וסטראבון הזכירו אותו , ופוקוק דיבר במאה שעברה על לכידתו . שמעתי עליו רבות 67 היום הוא נדיר . שוכן בעיקר באילת . 68 הגדול בשלושת יובליו של הנילוס . 69 סטראבון הרומי מזכיר בכתביו גם את קרוקודילופוליס , עיר התנינים הרומית , שחורבותיה נמצאות בשפך הנחל . מפי הערבים , והם טוענים בתוקף שהתנינים גונבים את גדייהם הקטנים כשהם הולכים אל המים בביצות . ואני ראיתי בבוץ של הביצות הסמוכות לשומרון עקבות שאינם מניחים צל של ספק שתנין גדול היה שם זמן קצר לפני כן . הבטחה של פרס פעלה את פעולתה , ועד מהרה הביאו חברי לנצרת פרט גדול אחד במצב של ריקבון מתקדם כל כך , שהיה אפשר לשמר רק את עצמותיו וראשו . אורכו הכולל 3 . ...  אל הספר
מוסד ביאליק