סדרה, נחשים OPHIDIA

TYPHLOPID / E D' ^ 'un : , nriDUD . 1 נחשיל מצוי Typhlops syriacus Jan . Icon . Oph ., p . 15 , livr . 3 . Figured , Lortet . Arch . Mus . H . N . Lion , t . iii ., pi . xix השם המדעי היום : Typhlops vermicularis נחש המחילות העיוור הזה נפוץ מאוד בארץ כולה . ד"ר לורטט מזכיר שהוא מצוי גם במסופוטמיה . המין שממזרח לחידקל ( T . persicus ) נבדל ממנו . פעיל בלילה ובשעות בין הערביים , וניזון מתולעים וחרקים קטנים מאוד . . 2 נחשיל חד ראש Onychocephalus simoni Bottg . Ber . Senck . Nat . Gesells . Frankf ., 1878-79 , p . 58 השם המדעי היום : Typhlops simoni 2 את התולעת העיוורת הזאת , שאורכה 15 ס"מ , גילה האנס סימון ( Hans Simon ) גם 3 ביפו וגם בחיפה . אלה הפרטים היחידים הידועים . 1 היום היא נחשבת לתת סדרה בסדרת הקשקשאים , Squamata 2 המין הזה הוא נחש שנראה כתולעת ורודה . 3 היום הוא כנראה מין אנדמי לארץ ישראל . משפחה , מרורוזניים 4 ELAPOMORPHID / E . 3 מחרמן דרגתי Micrelaps muelleri Bottg . Ber . Senck . Ges ., 1879-80 , p . 137 . Lortet . Rept . de Syrie ., pi . xix ., fig . 2  אל הספר
מוסד ביאליק