‭.1‬ קוצן מצוי (זן מדברי) ‭.2‬ קוצן מצוי (קהירי) ‭.3‬ קוצן זהוב