עופות

עופות AVES סדרה , ציפורי שיר PASSERES , nnDWD קיכליים ^ סוסהטז . 1 קיכלי גתל Turdus viscivorus Linn . Syst . Nat . i ., p . 291 missel-thrush השם המדעי היום : Turdus viscivorus השם האנגלי היום : mistie thrush הקיכלי הגדול כמעט אינו שייך לחי של ארץ ישראל . ראיתי אותו פעם אחת בחורף , באזור המיוער בלבנון , אבל ראיתי פרט צעיר זמן קצר לאחר שעזב את קנו בשלוחות הדרומיות של הרי טאורוס , על יד מרש . נפוץ ברחבי אירופה , במדינות הברבריות , באסיה הקטנה , בקווקאז ובצפון מערב ההימלאיה . . 2 קיכלי רונן Turdus musicus Linn . Syst . Nat . i ., p . 292 song-thrush השם המדעי היום : Turdus philomelos בחורף אפשר למצוא את הקיכלי הרונן במקומות הגבוהים . באביב ראיתי אותו מפעם לפעם באזור המיוער של הגליל , אבל לא מצאתי את הקן . הקיכלי הרוגן נפוץ באירופה כולה , ובחורף בצפון אפריקה . הוא שוכן גם במערב אסיה ובסיביר . קיים גם בצפון סין . 1 לעתים רחוקות חולף המין הזה בארצנו בעונות הנדידה . 2 באסיה הקטנה . 3 המין הזה אינו מקנן בארץ ישראל זה 50 שנה לפחות . . 3 קיכלי אפור Turdus pilaris Linn . Syst . Nat . i ., p . 291...  אל הספר
מוסד ביאליק