החי והצומח של ארץ ישראל

הנוי נייקר טריסטראם חלק החי תרגם וערך חיים מויאל הנרי בייקר טריססראם החי והצומח של ארץ ישראל חלק החי הנרי בייקר סריססראם הרו 1 והצומח של אר 7 יש ראל חלק החי תרגום ועריכה מדעית חיים מויאל y / p " מדעי : יוסף הלר מוםד ביאליק ירושלים H . B . Tristram LL . D ., D . D ., F . R . S ., CANON OF DURHAM THE SURVEY OF WESTERN PALESTINE THE FAUNA AND FLORA OF PALESTINE THE FAUNA Published by The Committee of the Palestine Exploration Fund I , Adam Street , Adelphi , London , W . C . 1884 Translated and Edited by Chaim Moyal  אל הספר
מוסד ביאליק