אחרית־דבר

העיון באמונות ובדעות שבספר דה"י לא זו בלבד שהוא חושף לפנינו את עולמו הרוחני של הספר ומגלה את מכלול השקפותיו ואמונותיו בנושאי היסוד של המחשבה הדתית , אלא יש בו כדי לסייע בהבנת כלל מהותו של הספר : מקורות יניקתו , אופיו , סוגו הספרותי ומטרתו . העיון באמונות ובדעות מגלה , קודם לכול , את ייחודו של הספר במסגרת המחשבה המקראית . בעל דה"י מתגלה בו כהוגה עצמאי , בעל השקפות ברורות ומיוחדות מאוד בנושאי יסוד של האמונה ושל תולדות ישראל . ייחוד זה מודגש ביותר על ידי העובדה , שספר דה"י מעוגן כולו בתוך המסורת המקראית והיצירה המקראית ; מושגי היסוד של המחשבה המקראית הם לגביו בבחינת מובן מאליו 1 האמונה באל אחד שהוא בורא העולם ושליטו , האמונה בנוכחות אלוהים בעולם , בהשגחה האלוהית ובצדק האלוהי , האמונה ביחס המיוחד שבין עם ישראל ואלוהיו , ועוד ועוד . ואולם מושגי יסוד משותפים אלו הם לספר דה"י בבחינת נקודת מוצא — ואולי אפשר לומר : נקודת זינוק — לעיצובה של השקפת עולם מיוחדת שיש בה גיוונים רבי משמעות באותם נושאי היסוד של האמונה : מהותו של הצדק האלוהי ודרכיה של ההשגחה , מהותו של היחס בין עם ישראל ובין אלוהיו , ...  אל הספר
מוסד ביאליק