פרק חמישי תקוות הגאולה

למן העשור השלישי למאה הנוכחית תופס הדיון בנושא תקוות הגאולה מקום נכבד במחקר דה"י , וניתן לראות בו אחד מפירותיו המובהקים ביותר של המחקר . במבוא של הנל לפירוש רותשטיין מובעת לראשונה ההשקפה , כי ביאת דוד והמלכות המשיחית באחרית הימים הם תכלית חשובה בספר דה"י , וכי מבטו של הספר כולו מופנה אל הישועה שלאחרית הימים , אותה השקפה , בפירוט רב יותר ומתוך התייחסות אל ספר דה"י כולו , הביע גם פ . ראד , ומכאן ואילך היא נתקבלה על דעת חוקרים רבים , אם כי במידה שונה של הדגשה . יש הרואים בציפייה המשיחית את נקודת המוקד של הספר ותכליתו המרכזית , ואחרים מתארים אותה כאחד הקווים בהשקפת העולם הרחבה של הספר . כנגדם מצויים חוקרים המדגישים את אופיו הבלתי אסכאטולוגי של הספר , לא רק מבחינה כמותית אלא גם מבחינת אופיו , מטרתו והטיפו 1 הנל רותשטיין , דה"י , עמ' ; XLIV , XLIII ור' גם עמי . xi— x 2 דה"י , עמי . 132—119 3 מהם העוסקים בספר דה"י במישרין , ומהם שספר דה"י מהווה רק אספקט אחד במחקרם . , 'ר למשל A . Noordzij , 'Les Intentions du Chroniste ' , RB : ; 49 , 1940 , pp . 161-168 ברינט , בעל דה"י ומקורותיו , , 1953 ,...  אל הספר
מוסד ביאליק