(ג) יתר מלכי יהודה

פרטים שונים בפעולותיהם ובדמויותיהם של מלכי יהודה נזכרו לרוב במהלך הדיון , ואציין רק נקודות אחדות המתייחסות אליהם בכללם . הקו הבולט בתיאור מלכי יהודה הוא הרבגוניות והרב צדדיות בפעולותי הם , בדמויותיהם ובהערכתם . גיוון זה נובע משני מקורות : מהרחבת המסגרת ההיסטורית וכלילת תחומים מגוונים יותר במרחב פעולותיו של המלך ; ומהשקפת העולם הדתית , אשר עיצבה מחדש את דמויות המלכים וחוללה שינויים נכבדים בהערכתם של המלכים . החוטא הגדול ביותר על פי ספר מלכים הוא מנשה , ואילו בספר דה"י הוא מוצג כחוזר בתשובה . יאשיהו הוא המלד הצדיק ביותר בין מלכי יהודה על פי ספר מלכים , אך בספר דה"י ניתנת הערכה זו לחזקיהו . עוזיהו הוא דמות צדדית ובלתי חשובה בספר מלכים , ואילו בספר דה"י הוא מתואר כמלך מצליח ורב פעלים ; יהושפט מוצג בספר מלכים כמי שתלוי לחלוטין במלכי ישראל , ואילו על פי ספר דה"י הוא לוחם עצמאי , מארגן המדינה וכד . ' גם יותם מוצג בדה"י לא רק בצילו של אביו עוזיהו , אלא כמלך שהיו לו הישגים משל עצמו . וכן משפיע השינוי על תיאור מלכים נוספים . הגיוון בהערכה הדתית של המלך מתגלה בספר דה"י מתוך עיון בספר עצמו , אד מ...  אל הספר
מוסד ביאליק