(ב) שלמה

קווי העיבוד בדמותו של שלמה דומים ביותר לאלו של דוד ,-- ' > אולם בגלל ההבדלים בחומר הנתון גם התוצאה שונה . ספר דה"י מוסיף קווים אחדים לדמות שלמה , שתכליתם לפאר את דמותו ולהאדירה . שלמה נבחר 223 השוואה זו נזכרת בספר מלכים ביחס למלכים הבאים ו שלמה ( מל"א יא , ו , לג , ( אביה ( מל"א טו , ג , ( אסא ( מל"א טו , יא , ( אמציה ( מל"ב יד , ג , ( אחז ( מל"ב טז , ב , ( חזקיהו ( מל"ב יח , ג ) ויאשיהו ( מל"ב כב , ב . ( בס' דה"י נשארת ההשוואה לדוד רק ביחס לאחז ולחזקיהו ( דה"ב כח , א ; כט , ב , ( ונוספת השוואה כזאת ביחס ליהושפט ( דה"ב יז , ג , ( אם כי המלה 'דויד' בפסוק זה אינה ודאית . ר' קרטיס , דה"י , עמ' . 392 224 בסופם של דברי אלוהים לשלמה הושמט בדה"י פסוק נוסף , שגם הוא מתייחס לדוד , והוא מל"א ג , יד : 'ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך , והארכתי את ימיד . ' 225 מוזיס מפליג הרבה יותר בהציגו את דוד ותקופתו כשלבי מעבר בלבד . אין היא בבחינת הגשמה אלא הכנה בלבד ; ר' דה"י , עמ' . 167—166 226 ר' ולהויזן , אקדמות , עמ' : 187 'תולדות הבן עובדו בהתאם לאותה תוכנית ובאותם אמצעים כמו תולדות האב...  אל הספר
מוסד ביאליק