ד. מלכי בית דוד

הדמויות המרכזיות בשושלת בית דוד הן דמויותיהם של המלכים הראשונים , דוד ושלמה . כדי לגלות את השקפותיו של ספר דה"י על שושלת זו נתרכז באישים אלו , ונוסיף דברים אחדים על יתר מלכי יהודה .  אל הספר
מוסד ביאליק