א. הבחירה

רעיון הבחירה מתבטא במקרא לא רק על ידי השימוש בשורש בח"ר ובשורשים מקבילים וקרובים * , אלא גם על ידי תיאור מהלך מאורעות באופן שהבחירה מובנת מתוכו . 140 בספר שמואל מוצגת בחירתם של שני מלכי ישראל הראשונים , שאול ודוד יי-י , בשתי הדרכים י על ידי עיצוב מהלך המאורעות עד להמלכתם באופן המעיד על השגחה אלוהית מיוחדת המכוונת אותם לקראת ייעודם , ועל ידי השימוש בשורש בח"ר : לגבי שאול בשמ"א י , at etc ולגבי דוד בשמ"ב ו , כא ובשמ"א טז" . במל"א ח , טז נזכרת בחירת . דוד יחד עם בחירת ירושלים . 'מן היום אשר הוצאתי את עמי את יט , ב —כ , יט , ורק הדים בודדים להם מצויים בספר דה"י , ר' להלן עמ' 428 ואילך . * 138 , 'ר בין היתר : G . Quell , ^ xX ^^ 0 ^^^ , ThWNT iv , pp . 148 ff ., esp . pp . 156-163 ; W . Staerk , 'Zum Alttestament lichen Erwahlungsglauben ' , ; ZA W 55 , 1937 . pp . 2-8 ראולי , בחירה , עמ' G . E . Mendenhall , ; 100—96 'Election' , IDB II , p . 78 ; C . Vriezen , Die Erwahlung Israels nacli dem Ahem Testament , 1953 , pp . 4546 ; K . Koch , 'Zur Geschichte der Er- ZAW 67 , 1955 , pp . 212 ,...  אל הספר
מוסד ביאליק