ב. אישיותו ומעמדו של המלך

התפיסה המיוחדת של מהות המלוכה מעוררת שאלה לגבי תפיסת אישיותו המלך 1 האם בתיאור המלוכה כמלכות ה' ובתיאור המלך כיושב על כיסא ' יש משום האלהת המלך 7 האם אפשר לגלות בו תכונות על אנושיות ן האם מתבטא הדבר במעמדו ובתפקידיו ? כידוע חלוקות הדעות בין חוקרי המקרא ביחס להאלהתו של המלך במקרא . עניין זה הוא מרכיב חשוב במחקריה של האסכולה המכונה 'מיתוס ופולחן' , ( Myth and Ritual ) ושל אלו מן החוקרים המאמצים היבטים מסוימים של מסקנותיה . * - בראה כי הקו המפריד בין המחייבים את קיומה של האלהת המלך במקרא ובין השוללים אותה מצוי בהבדל שבין נקודות המוצא : המחייבים אותה יוצאים מתפיסות הקיימות מהוץ למקרא ומחפשים לה נקודות אחיזה בתוך המקרא , הם מפנים את שימת לבם למזמורי תהילים ולרקע הסוציולוגי פולחגי ran & 'nn ( Sitz im Leben ) מהם , וכן לטקסטים הפיוטיים בדרך כלל . השוללים אותה הם מבין החוקרים , שעיקר עניינם הוא בהיסטוריה הישראלית ובתפיסת המלוכה כמוסד היסטורי , והם מפנים את עיקר התעניינותם לטקסטים ההיסטוריוגראפיים שבמקרא . « ספר דה"י הוא היסטוריוגראפי על פי סוגו , אבל תפיסת המלוכה שבו מציגה בחריפות את שאלת האל...  אל הספר
מוסד ביאליק