א. המושג 'מלכות ה''

התפיסה המיוחדת של מהות המלוכה מובעת בספר דה"י בחמישה פסוקים נפרדים . חשיבותם של פסוקים אלו , שהוכרה על ידי חוקרים אחדים : נקבעת 1 בהיגדים בלתי ישירים נרמזת גם השקפתו על המלוכה בדרך כלל כתופעה מדינית וחברתית . בעל דה"י מתאר את עולם העמים כעולם של ממלכות ומכנה את ראשי המדינות בתואר מלך ( דה"א ה , ו , כו ; יח , ג , ה , ט ; דה"ב יב , ב , ט ; טז , ב , ז ; כז , ה ועוד . ( את המדינות עצמן הוא מכנה 'ממלכות הארצות' ( דה"א כט ל ; דה"ב יז , י ; כ , כט ) או 'ממלכה' בלבד ( דה"ב ט , ' יט ; לב , טו , ( ואת שלטונו של אלוהים בעולם הוא מתאר כ'אתה מושל בכל ממלכות הגוים' ( דה"ב כ , ו , ( כלומר שלטון ה' בעולם העמים הוא שלטון ' בממלכות . ' המציאות בעולם העמים נתפסת כאן על פי אופייה המדיני בחלוקתה לממלכות , ושלטון ה' במדינות אלו הוא באמצעות הפעלתו של המלך השולט בהן ( כגון דה"א ה , כו . ( 2 ר' פ . ראד , דה"י , עמ' ; 126—125 ברינט , בעל דה"י ומקורותיו , , 1953 , 60 RB עמ' , 1954 , 61 RB ; 505 עמ' R . C . North , 'The Religious Aspects of ; 372 על-ידי שתי בחינות ! מצד דרך ניסוחם וחריפות הגדרתם הם יחידים במקרא ו...  אל הספר
מוסד ביאליק