ג. הבסיס הדתי לקשר בין העם והארץ

בחשיבה המקראית קיים מעין משולש ששלושת קודקדלו הם אלוהי ישראל , עם ישראל וארץ ישראל . במסכת היחסים בין שלושה יסודות אלה חלו שינויים בשלבים שונים של האמונה המקראית , הן כתוצאה משינוי במסיבות ההיסטוריות והן כתוצאה מהתפתחות המחשבה הדתית . 413 במרוצת הזמן נתגבשו בתפיסה המקראית מספר קווי יסוד : ; w . Rudolph , 'Jeremiah ' 3 ( HA T ) , 1968 , p . 122 על פי השקפה זו יש להעמיד את הפסוקים בירמיהו לאחר ישעיהו השני ולא לפניו . 411 , 'ר למשל , , C . Westermann , 'Isaiah 40-66 ' ( OTL ) , 1969 , pp . 21-22 ובייחוד . j . Muilenburg , 'Isaiah 40-46 ' ( IB ) , 1954 , p . 400 ff . פעולות אחדות של שבי הגולה , כפי שהן מתוארות בספר עזרא—נחמיה , הן כנראה חיקוי מודע ליציאת מצרים , ומקורן בתחושה של חזרת ההיסטוריה , ר' רודולף , עזרא—נחמיה , עמ' . 6 412 בין היתר מתוארת השקפה זו בויקרא כה , לח , כעיקר אמונה בן שלושה חלקים : 'אני ה' ... אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים . ' 413 ר' בין היתר : קויפמן , תולדות האמונה , ב , עמ' s . A . Cook , The or ; 88—87 — a Reinterpretation , 1936 , ...  אל הספר
מוסד ביאליק