(ג) מסורת יציאת מצרים

כבר עמדו על כך , שספר דה"י איננו מתאר את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני הקשור בה . 391 העדר זה נתפס בצדק כרב משמעות ביותר בגלל החשיבות המיוחדת של יציאת מצרים במסגרת החשיבה המקראית , ובעיקר ברב דים הדויטרונומיסטיים שלה . 392 במחשבת המקרא היתד . יציאת מצרים לעק רוךאמונה , אשר התקשר גם אל עניינים שמעיקרם לא היו קשורים בו כלל ; בייחוד נעשתה יציאת מצרים ליסוד חשוב ביותר בהיסטוריוסופיה המקראית ג . 38 1 העדרה של יציאת מצרים ממסגרת התוכנית של ספר דה"י הוסבר על ידי הפרשנים באופנים שונים , ? ' 94 אולם רק מעטים עמדו על כך — ואף זאת לא בשלמות —כי לא זו בלבד שיציאת מצרים אינה נכללת בתיאור ההיסטורי , אלא שההתייחסות אליה מושמטת בטקסטים מקבילים . 395 במקורותיו של ספר דה"י , בעיקר בחלקים הדויטרונומיסטיים של ספרי שמואל מלכים , נזכרת יציאת מצרים שמונה או תשע פעמים . ארבעה מקראות מהם הועברו 391 ר' פ . ראד , דה"י , עמ' : 65 נ 1 ת , מחקרים , עמ' ; 175 רודולף , דה"י , עמ' ; 1 x ברינט , בעל דה"י ומקורותיו , , 1954 , 61 RB עמ' ; 369—368 , 362—361 נורת , דה"י , עמ' 378—377 ו פולסן , מלך ומקדש , עמ' ; 177 וילדה ...  אל הספר
מוסד ביאליק