(ב) כיבוש הארץ וההתנחלות

ספר דה"י מתחיל את התיאור ההיסטורי בתקופת דוד ומדלג על המאורעות שקדמו לה . הוא מתאר את עם ישראל בראשית מלכות דוד כעם היושב בנחלתו , כל שבט בגבולו , על פי חלוקת הארץ שבספר יהושע . הישיבה בכל הארץ , ללא הסתייגויות והגבלות , מסבירה את התעלמותו של הספר מתקופת הלבטים והמלחמות של השופטים ;* 371 מלחמות שבטים שמתוארות בו הן כולן מלחמות כיבוש והתפשטות . אך לא רק תקופת השופטים חסרה בתיאור , אלא גם תקופת הכיבוש וההתנחלות שקדמה לה . תקופת דוד היא המשך ישיר לרשימות היח , ^ ולהן יש אופי מיוחד . הצורה האופקית של הרשימות , רציפותן , צמידותן זו לזו , והעדר ציונים כרונולוגיים המקשרים אותן לתקופות היסטוריות , מעוררים תחושה של רציפות והמשכיות מיעקב ובניו עד תקופת דוד . 371 החטאים שספר דה"י מונה בשניים וחצי השבטים כדי להצדיק את גלותם ו ' וימעלו באלהי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ אשר השמיד אלהיט מפניהם' ( דה"א ה , כה , ( נשמעים כתמצית הסקירה שבמל"ב יז , ז—יה , המתיי חסת לכל ממלכת ישראל ( ר' רודולף , דה"י , עמ' . ( 50 * 371 את תקופת השופטים מייצג , כנראה , בספר דה"י שמואל הנביא , ומעניין החילוף שעורך ספר...  אל הספר
מוסד ביאליק