(א) החורבן והגלות

ספר מלכים הוא במידה מרובה ספר תולדות החורבן . 313 תולדות שתי הממל כות מתוארות מתוך נקודת מבט קדימה לקראת החורבן , וכן מרחיב ספר מלכים בתיאור כל האסונות והפגעים שבאו על הממלכות ; 3 « את ההצלחות , את תקופות השפע והרווחה הוא מזכיר בקיצור נמרץ , או משתיק לגמרי . בספר דה"י יורדת מאוד חשיבותו של החורבן . תקופת הבית הראשון מתוארת כשרשרת רצופה של עליות וירידות , שיש בה מקום גם לכשלונות וגם להצלחות וחסרה בה אותה השתלשלות ישירה ומואצת לקראת החורבן . 345 מן הטקסט המועבר מספר מלכים הושמטו כמעט לגמרי נבואות החורבן ונאומים 343 ר' לעיל , עמ' . 136 344 בממלכת יהודה : מסע שישק ( מל"א יד , כה—כו , ( מסעות ארם ( מל"ב יב , יח ; טז , ה—ו , ( מסע סנחריב ( מל"ב יח , יג ) והכיבוש הסופי בידי בבל ( מל"ב כג , לא — כה . ( בממלכת ישראל : כיבושי ארם ( מל"ב י , לב—לג ; יג , ג , ( כיבושי אשור ( מל"ב טו , כט ; יז , ו ; יח , יא . ( 345 הדבר נובע מהשקפת עולמו בכללה , ר' לעיל , עמ' . 143 המסבירים אותו , 3 « ומכל הנבואות והנאומים שנוספו לספר , רק אחד מהם , בעצם תקופת החורבן , מדבר בחורבן ומצדיק אותו ( דה"ב לו , טו—יט . (...  אל הספר
מוסד ביאליק