ב. רציפות היישוב

לספר דה"י ישנה השקפה מיוחדת על רציפות היישוב בארץ ישראל , והיא מתבטאת בשתי נקודות בתולדות ישראל ' בראשית תולדותיו , בתיאור הכיבוש וההתנחלות , ובסוף תולדותיו , בתיאור החורבן והגלות . התיאור ההיסטורי הרצוף מתחיל בספר דה"י בתקופת דוד , ועל כן אין בו תיאור מסודר של תקופת הכיבוש וההתנחלות , ויש ללמוד על השקפתו של הספר בעניין זד . בעקיפין , מיחסו למסורות ההיסטוריות ומרשימות היח . & תיאור החורבן והגלות נכלל בתוך רצף המאורעות , ועל כן ייערך הדיון להלן בסדר כרונולוגי הפוך : משאלת החורבן והגלות לשאלת הכיבוש וההתנחלות וממנה למסורות ההיסטוריות על יציאת מצרים ותקופת המדבר .  אל הספר
מוסד ביאליק