א. המרחב הגיאוגראפי

נתונים גיאוגראפיים המשולבים בספרות ההיסטוריוגראפיה משקפים בדרך כלל מציאות גיאוגראפית היסטורית מסוימת , ועל כן הם כלולים בתחום התעניינותם של הגיאוגראף ההיסטורי ושל ההיסטוריון . אולם לעתים אין נתונים אלו מבטאים מציאות היסטורית אלא השקפת עולם או משאלה , גם בין גיבורי דוד מצויים בני עמים שונים , והרשימה מזכירה לפחות ארבעה : צלק העמוני ( דה"א יא , לט —שמ"ב כג , לז , ( אוריה החתי ( דה"א יא , מא — שמ"ב כג , לט , ( יתמה המואבי ( דה"א יא , מו , ( מבחר בן הגרי ( דה"א יא , לח . לנוסח השם ר' קרטיס , דה"י , עמ' ; 193 רודולף , דה"י , עמ' . ( 103 על פי ספר דה"י הם ישראלים לכל דבר , והם נמנים בין אלו 'המתחזקים עמו במלכותו עם כל ישראל להמליכו כדבר ה' על ישראל' ( דה"א יא , י . ( בעיקר במסורת של ספר מלכים , שבה נשמר היסוד התיאופורי יהו יו בשני השמות . לעניין הנוסח בספר מלכים וצורתם המקורית של השמות , ר' מונט גומרי , מלכים , עמ' , 432 השונות מן המציאות ואף מנוגדות לה , 301 ועל כן חייבים גם אנו לשאול את השאלה העקרונית , האם הידיעות הגיאוגראפיות שבספר דה"י משקפות מציאות היסטורית או אידיאה והשקפת עולם ? כדי...  אל הספר
מוסד ביאליק