ה. גרים ונוכרים

עמדתו של ספר דה"י כלפי הנוכרים יושבי הארץ בתקופת חזקיהו ויאשיהו מתאשרת מעמדתו של הספר כלפי הנוכרים בדרך כלל . בין הידיעות על עבודת הבנייה בתקופת שלמה מצויה בספר מלכים ידיעה מוצאם של עובדי המס : 'כל העם הנותר מן האמרי החתי הפרזי החוי והיבוסי , אשר לא מבני ישראל המה . בניהם אשר נתרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו בני ישראל להחרימם ויעלם שלמה למס עבד עד היום הזה' ( מל"א ט , כ—כא ) חט לפי ידיעה זו , היה קיים בארץ בתקופת שלמה יסוד אתני מבני עממים שונים שהוגדר בביטוי 'לא מבני ישראל המה , ' ובו נעזר שלמה לביצוע עבודות הבנייה והפיתוח . קיומו של קיבוץ זה נמשך גם לאחר תקופת שלמה עד לנקודת זמן בלתי ידועה , המוגדרת ב'עד היום הזה' - « . ידיעה אחרת באותו עניין מצויה במל"א ה , כז—ל , ובה נחלקים עובדי המס של שלמה לשתי קבוצות : המס שהעלה שלמה מכל ישראל , שלושים אלף איש , ומתוכם נשלחו מדי חודש ללבנון עשרת אלפים איש ( פס' כזכה , ( ויתר העובדים , מאח וחמישים אלף איש , ובהם 'שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר' ( פס' כט ) .- ? " מוצאם של אותם מאה וחמישים אלף 245 המהימנות ההיסטורית של הידיעה שנויה במחלוקת . לדעת...  אל הספר
מוסד ביאליק