ד. היחס אל השומרונים

תיאור ספר דה"י כפולמוס נגד השומרונים נעשה לראשונה על ידי ט 1 רי , 217 אולם נות הוא שהעמיד נושא זה כתכליתו המרכזית של ספר דה"י : 'המטרה המרכזית של הכרוניסט היא להוכיח את הלגיטימיות של מלכות דוד ושל מקדש ירושלים כמקום פולחן ה' האמיתי ... הכרוניסט רוצה להראות , כי הקהילה הדתית בירושלים היא הממשיכה האמיתית של אותו 'ישראל' לגיטימי עתיק . הניגוד שאותו רואה הכרויניסט לנגד עיניו יכולה להיות רק העדה השומרונית עם פולחנה העצמי על הר גריזים . מתוך הכרה זו יוצאים המבנה הכללי והתוכן בפרטיו כל כך ברורים , עד כי אין מקום להטיל ספק שזוהי ההבנה הקולעת של הטקסט .- " ' נות מקשר לכך את טענותיו של פ . ראד ומדגיש הדגשת יתר את שאלת הלגיטימיות של מלכות דוד ושל מקום הפולחן . 219 ובעוד שפ . ראד רואה בכך היבט אחד בתפיסת העם של בעל דה"י , לדעת נות זהו הנושא המרכזי של הספר .-- " כבר דנו למעלה בשאלת 'ישראל האמיתי' או 'ישראל הלגיטימי' כניסוחו של נ 1 ת , ויש מקום לחזור ולבחון גם את השאלה הזאת מעיקרה : האם יש בספר דה"י משום נקיטת עמדה כלפי השומרונים , ואם כן , מהי עמדה זו 1 קויפמן טען בהדגשה , כי 'לא נזכרו ולא נרמזו הש...  אל הספר
מוסד ביאליק