ג. היחס אל ממלכת הצפון

אחד ההבדלים הבולטים בין ספר דה"י ובין ספר מלכים הוא שספר דה"י אינו מתאר את תולדותיה של ממלכת ישראל הצפונית , אלא רק את תולדות ממלכת יהודה . עובדה זו התבארה על ידי הפרשנות הקדומה בגורמים ספרותיים , אך כבר מימי רד"ק ואילך תלו אותה בגורמים ענייניים . חוקרים אחדים מייחסים לבעל דה"י גילויי איבה כלפי ממלכת הצפון / v ויש המפלי- וטוענים , כי בעיניו לא היתה עוד ממלכת הצפון ישראלית כלל , אלא עדה 166 כד מסתבר מן השם שנתנו מתרגמי השבעים לספר דה"י napaAtinjuEvwv — ' הספר של הדברים שנשארו . ' לפי תפיסה זו ספר דה"י הוא השלמה לנביאים ראשונים , ור' קרטיס , דה"י , עמ' , 1 ולהלן , עמ' 270 הערה . 184 167 בהסתמכם בעיקר על דה"ב יג , ז ; כה , ז . דה וטה מגדיר כקו אופייני לספר דה"י 'אהבה ליהודה ושנאה לישראל' ( דה וטה , דה"י , עמ' 126 ואילך , ( ור' גם זליגמן , פרקים , עמ' : 313 'מובן שאין מחברנו מהמיץ את ההזדמנות לגנות את ממלכת הצפון . ' נכרית ; 168 אך הדעה המקובלת יותר היא , שבעל דה"י ראה רק ביהודה את המשכה הלגיטימי של ממלכת דוד ושלמה , ועל כן תיאר רק אותה . 16 a ביטוי עקרוני לעמדתו של בעל דה"י כלפי ממלכת הצפ...  אל הספר
מוסד ביאליק