א. המונח 'כל ישראל' בספר דה"י

הצירוף 'כל ישראל' מצוי הרבה בס"ד , ביהושע , ובשמואל מלכים , כלומר במקורותיו הדויטרונומיסטיים של ספר דה"י-י . בטקסטים אלו יש לו משמעו אחדות , והן : ? ( א ) כל העם כולו י ; 16 ( ב ) כל העם , להוציא שבט אחד או קבוצה אחת שנזכרו בשמם י ; ( ג ) ממלכת הצפון , המכונה לא רק 'ישראל' אלא גם 'כל ישראל' ; 18 ( ד ) קבוצה אחת של אנשים בשלמותה , כגון כל האנשים היוצאים להילחם ! ( ה ) כל האנשים הנוכחים במקום מסוים , בבחינת כל הקהל הנמצא . ° הצירוף 'כל ישראל' מצוי בספר דה"י הן בטקסטים המועברים כלשונם מספרי שמואל מלכים , והן בשימושו של בעל דה"י . גם בספר דה"י נמשכת אותה רבגוניות ורב משמעותיות , ואין לביטוי משמעות אחידה וד 1 גמאטית , אד בוודאי שיש גידול ניכר בעצם השימוש בו . ואלו הנתונים : בחמישה עשר מקומות מועבר 'כל ישראלי מספרי שמואל מלכים במדויק , 21 או בשינויים 15 ר' דנל , ישראל , עמי . 87 , 67 , 64 16 כגון . י דברים א , א ; ה , א ; יא , ו ועוד . 17 כגון < שופטים כ , א , לד , וכן כל בני ישראל ( שם , שם א , ( 'כל איש ישראל' ( שם , שם יא ) ועוד . 18 כגון : מל"א יד , יג , יח ; טו , לג . 19 כגון : מל"א ...  אל הספר
מוסד ביאליק