ג. נאמנות הלב ושלמות הנפש

עבודת הלב , ' הפעלת כוחות הנפש בעבודת האל , היא התכונה הפנימית של החיים הדתיים rrr ויש בה שתי בחינות : ( א ) רגשות והכרות המתלווים אל המעשה ומשלימים אותו , 'כי חובות האברים לא תשלמנה לנו כי אם ברצון הלב וחפץ הנפש לעשותם , ותאוות לבנו לפעל אותם' ; ( ב ) רגשות והכרות העומדים בפני עצמם ואינם מלווים מעשה חיצוני , כגון ההכרה באל , אמונה , ביטחון , אהבה , יראה וכד' . " » השאלות התיאורטיות הכרוכות ב'עבודת הלב , ' כגון מה ערכו של המעשה 155 ר' דה"א כב , יב—יג ; כח , ז ; כט , יט ; דה"ב ז , יט ; לד , לא . הצירוף של ארבעת אלו ובאותה דרך כמו בדה"א יט , י , כלומר : חוקים ומשפטים בלשון רבים , תורה ומצווה בלשון יחיד , מצוי גם במל"ב יז , לז , ובקירוב במל"ב יז , לד . 156 ר / למשל , מכילתא , מסכתא דויסע לשמות טו , כה : 'שם שם לו חוק ומשפט — חוק זה השבת , ומשפט זה כיבוד אב ואם , דברי ר' יהושע . ר' אלעזר המודעי אומר : חק אלו עריות ... ומשפט אלו דיני אונסין ודיני קנסות ודיני חבלות . ולהלן לשמות טו , כו : 'והאזנת למצותיו — אלו גזרות ; ושמרת כל חקיו — אלו הלכות . ' ור' גם מכילתא דרשב"י , עמי : 133 'והזהרתה את...  אל הספר
מוסד ביאליק