(ב) עבודת ה' במקדש

בודת ה' במקדש היא הפן החיובי המעשי של יחס העם לאלוהיו ובקיומה הסדיר והתקין מתבטאת רציפות היחס הזה והתמדתו . בעל דה"י מתאר אותה בהרחבה רבה , והדיון בנושא מחייב מספר הערות הקדמה מיתודיות . כמו בתחומים אחרים כך גם כאן מובעות השקפותיו של בעל דה"י על ידי עיצובו המיוחד של התיאור ההיסטורי , אולם בתחום זה במיוחד מיטשטש קו ההפרדה שבין העבר וההווה . המוסדות של עבודת ה' קיימים כמציאות חיה ואקטיבית בזמנו של בעל דה"י . על פי מחשבת התקופה , שהיא קו אופייני למחשבה דתית בדרך כלל , מבטאים מוסדות אלו את קו ההמשכיות בין העבר וההווה ; תנאי ההווה ומוסדותיו נתפסים כמימוש העקרונות והמוסדות שנקבעו בעבר . כתוצאה מכך מיטשטשת הפרספקטיבה ההיסטורית ותיאור העבר מעוצב כולו על פי נתוני ההווה ' c על זאת יש להוסיף , כי לרוב החומר המצוי בספר דה"י בעניין זה אין מקבילות במקורות אחרים קדומים יותר או אף מאוחרים יותר , ומשום כך נמנעת מאתנו דרך ההשוואה כאמצעי ביקורת וחייבים אנו להעריך את העדות מתוך עצמה . נוכל לומר אפוא , כי עיצובה של התמונה בספר דה"י נקבע על ידי שלושה יסודות : המציאות ההיסטורית של תקופת הבית הראשון בשלבים ש...  אל הספר
מוסד ביאליק