(א) איסור העבודה בבמות

להיכנס לפרטי מקורו ותולדותיו של המושג במה , »« נוכל לומר כי במה הוא מקום פולחן 69 שבתקופת הבית הראשון נחשב כמקום פולחן לגיטימי לעבודת ה / עד שנאסר על ידי ספר דברים ובוטל בפעולותיהם של חזקיהו ויאשיהו . ° בספר מלכים קיימת הבחנה ברורה בין העבודה בבמות ובין העבודה לאלו הים אחרים לצורותיה , ואף על פי שהעבודה בבמות נתפסת כדרך עבודה בלתי"לגיטימית , היא מוכרת כעבודה לה . ' כאמור , אחד מקני המידה להערכת מלכי יהודה הוא קיומן של במות בימיהם , אולם עצם העבודה בבמות מתוארת בדרך כלל כחטאו של העס ולא כמעשה המלכים . הנוסחה החוזרת בספר מל כים היא ' 'ויעש [ המלך ] הישר בעיני , 'ה רק הבמות לא סרו , עוד העם מזב 67 צורות פולחן אחרות , שנחשבו כצורות לגיטימיות של עבודת ד ' , בתקופות שונות של תולדות ישראל ( כגון העגלים של ירבעם , ( וכן צורות פולחן שעברו לישראל מן הדת הכנענית וזכו למעמד לגיטימי בפולחן , 'ה נחשבו כעבודה זרה כבר בשלבים שקדמו לדה"י , ועל כן אינם שייכים לדיון זה . 68 ר' אלהמ"ק , ב , עמי ; 92 באומגרטנר , לכסיקון , עמ' , 131—130 וכן : W . F . Al- bright , 'The High Place in Ancient Israel' , SVT ...  אל הספר
מוסד ביאליק