ב. קיום העבודה בבית־המקדש

הבחינה החיובית של עקרון הבלעדיות היא בכינונה ובקיומה של עבודת כהלכתה , ושני פנים לדבר : הפן החיובי הוא בקיומה התקין של עבודת במקדש על פי הכללים שנקבעו על ידי משה ודוד , והפן השלילי הוא 65 אבל ר' דעתו של ארליך , מקרא כפשוטו , ב , עמ' 468 לדה"ב לג , כב : 'מתנמנם היד , הסופר כשכתב הדברים האלה , ושכח שהוא עצמו הגיד לנו בפסילים האלה שהסירם מנשה והשליכם אל מחוץ לעיר . ' 66 רודולף , דה"י , עמ' . 292 בביטולו של כל הצורות האחרות לעבודת ה / ובראש וראשונה העבודה בבמות . 87  אל הספר
מוסד ביאליק