פרק שני עבודת ה' ודרכיה

הדיון בתפיסת אלוהים בספר דה"י העלה , כי היחס בין ה' ובין עם ישראל אינו נקבע על ידי אקט היסטורי חד פעמי , אלא הוא חלק בתוכנית הבריאה ומתממש בכל דור ודור מחדש : מצד האל בהשגחה מתמדת ובקביעת גורל העם לשבט או לחסד , ומצד ישראל על ידי הליכה בדרכי ה' וקיום מצוותיו . חובתו של עם ישראל לעשות רצון אלוהיו מהווה אפוא עובדת יסוד בתוכ נית העולם . חובה מוחלטת היא זו , הנובעת לא מהכרת טובה על מעשי ה' למען ישראל ולא מיראה , אלא מעצם קיום היחס בין העם ובין . 'ה ספר דה"י מדגיש הרבה את הקשר הישיר והמיידי בין עבודת ה' ובין גורלו של ישראל , ובכל מקום זהו תיאור הקובע עובדות ולא פנייה אמוציונאלית או מטיפה . הוא דורש מן העם לעשות חובתו כלפי אלוהים מבלי להטיף , מבלי להסביר צדקת הדרישה . 1 ובכך הוא שונה במידה ניכרת מספר דברים , ר' למשל s . R . Driver , Deuter- , onomy ( ice ) , 1902 עמ' : 124 'הכרת טובה לא פחות מאשר יראה ( awe ) חייבים לזרז את ישראל , ' ר' גם עמ' . 82 2 כגון ו 'ה' עמכם בהיותכם עמו' ( דה"ב טו , ב , ( 'כי עזבתם את ה' ויעזב אתכם' ( דה"ב כד , כ , ( 'אז תצליח אם תשמור לעשות את החקים ' . .. ( דה"א כ...  אל הספר
מוסד ביאליק