(ו) הניסיון

מאורעות אחדים במהלך התיאור ההיסטורי אינם משתלבים במסגרת הקבו- של שיטת הגמול . כדי לעמוד על מקומם בחשיבה ההיסטורית של בעל "י יש להקדים מספר מלים על תפיסת המלחמה , שתיאוריה תופם ם בספר מקום חשוב . אחד המרכיבים בשיטת הגמול ובתפיסת ההיסטוריה של ספר דה"י הוא שהמלחמה עצמה , ולא רק תוצאותיה , היא עונש , ושקט ממלחמות הוא שכר . ביטוי לכך בא בתיאור מלכות אסא . על ראשית מלכותו נאמר : 'כי שקטה הארץ ואין עמו מלחמה בשנים האלה כי הניח ה' לו' ( דה"ב יד , ה , ( ואילו באיום העונש בסוף מלכותו נאמר ; 'נסכלת על זאת , כי מעתה יש עמך מלחמות' ( דה"ב טז , ט ) . 568 אולם בחינת תיאורי המלחמות לפרטיהן מגלה , כי 567 כד אייכרוט , תיאולוגיה , ב , עמ' 487 המדבר במפורש על 'גמול מיכאני' בתכונתה של ההיסטוריוגראפיה הכרוניסטית . צודק יותר רודולף האומר כי ' ההתאמה הזאת [ בין המעשה וגמולו ] איננה עיקרון עקר ובלתי ניתן לשינוי ... אלא נתונה בידי האל החי ... הפותח לחוטא פתח לתשובה' ( דה"י , עמ' . ( xx 568 הניגוד בין שני המשפטים הוא אמצעי ספרותי , הבא להבליט את היחס בין ראשית מלכות אסא ובין סופה , על ידי תיאור השכר והעונש באותם...  אל הספר
מוסד ביאליק