(ג) העקרונות המנחים את פעולת האלוהים

כבר מראשיתו של המחקר בספר דה"י הובהר , כי בין מגמותיו של ספר דה '' י בולט ביותר האופי המיוחד של פעולת אלוהים בתולדות ישראל : 'בממלכת ' פועל לא פראגמאטיזם טבעי ואנושי אלא פראגמאטיזם אלוהי ... אין חטא שאינו מקבל את עונשו , ואין פגע שאין חטא קודם לו . 43 * ' דברי ולהויזן הוכחו יפה על ידי השוואת ספר דה"י עם מקבילותיו בספר מלכים r f והם חוזרים בצורות שונות בפירושים שבאו אחריו , כגון : ... ' הוא היה מעוניין ... ומגיפת דבר נוראה . מכיוון שהקשר בין מיפקד ומגיפה הוא קשר טיפולוגי ( ר' ש . א . ליונשטם , כפר , א"מ ד , עמ' ; 232 רופא , האמונה במלאכים , עמ' , 185—184 וכן : שרף , שם , עמ' ( 153—151 נתקשרו שני המאורעות יחד . משמעו של הצירוף מבחינה תיאולוגית היד . שהמיפקד נתפס כחטאו של דוד , והמגיפה נתפסה כעונש על חטא זה ( ר' שמ"ב כד , י , יז , וכן : C . R . North , The ( Religious Aspects of Hebrew Kingship ' , ZAW 50 , 1932 , pp . 10-11 אולם מתפיסה כזאת נובעת שאלה תיאולוגית חמורה יותר , הנמצאת בניסוח מפורש בדברי דוד : הרי סוף סוף העם הוא שנענש , ומדוע נענש העם על חטא שחטא דוד ז 'הנד . אנכי חטאתי ... ...  אל הספר
מוסד ביאליק