(ב) המלאכים בספר דה"י

דעה מקובלת במחקר היא , כי אנגיל 1 ל 1 גיה ממש , כלומר הצעה שיטתית ואחי- של עולם המלאכים , אינה קיימת במקרא . 394 ואילו ביהדות הבתר מקר אית , על זרמיה השונים , מתפתחת והולכת שיטה אנגילולוגית רחבה הבאה 389 ור' גם ברינט , בעל דה"י ומקורותיו , , 1954 , 61 RB עמ' . 377 להגדרת הנס ר' י . ש . ליכט , א"מ ה , עמ' ? . 374 'הנס הוא מאורע מפתיע שאין המאמין יכול להסבירו אלא בהתערבותו של האל במישרין בהשתלשלותם המצופה והרגילה של מאורעות טבעיים ואנושיים . ' 390 כגון דה"ב יג , טו ו יד , יא ועוד . דה"ב יג , כ / כא , יח ; כו , יט—כ ועוד . 391 כגון דה"ב כא , טו . 392 כדעת G . Quell , 'Das Phiinomcn des Wunders im Alten Testament " . Verbannung und Umkehr , Festsch . W . Rudolph , 1961 , p . 253 393 כדעת אייכרוט , תיאולוגיה , ב , עמ' ! 167 'אופייני הדבר כי התמכרות אמיתית למעשי נסים נמצאת רק עם התרופפות החוזק הדתי . הספרות החיצונית , ובמידה מסוימת גם בעל דה"י , מגלים את האופן שבו , מתוך אמונה שתקופת ההתגלות הגיעה לקצה , נחוצים הנסים כהוכחה לכל התגלות ישירה של . "ה 394 , 'ר למשל : : G . v . Rad anyzKo ^ TDN...  אל הספר
מוסד ביאליק