(א) דרך הפעולה האלוהית

השאלה הראשונה לבירור מהותה ואופיה של הפעולה האלוהית היא , האם היא נתפסת כפעולה ישירה ובלתי אמצעית , או שהיא נעשית במיצוע של ישויות ביניים ? " הדעה המקובלת במחקר היא , כי בספר דה"י גובר ביותר תפקידן של ישויות הביניים . לפי ההשקפה הרווחת , הקו הבולט בתפיסת אלוהים בכל הספרות היהודית של תקופת הבית השני , ובספר דה"י כאחד מביטוייה , הוא הטראנסצנדנטאליות של אלוהים ; האל רחוק מעולם התופעות , ואם הוא מתערב בעולם , פעולותיו נעשות באמצעות ישויות ביניים . כך , למשל , אומר הנל : 'הקו היסודי לתפיסתו המיוחדת של הכרוניסט הוא בטראנסצנדנטאליות של מושג האלוהות ... אלוהים הוא רחוק והוא מתערב בעולם הזה פחות ככל האפשרי ים . וכך רותשטיין : 'הכוח המניע בתהליך הזה הוא זיכוך וטראנסצנדנטאליות גדלים והולכים של האמונה באלוהים , שבדימוי מהותו רוממה אותו עוד ועוד מעל העולם הזה , ואת פעולתו בעולם הזה , הן מצדה הטוב והן מצדה הרע , ייחסה יותר ויותר לישויות ביניים' . 35 » ? וברוח זו גם פ . ראד האומר 'הכנסת אמצעי ביניים משרתת את האינטרס של טראנסצנדנטאליות של ה' ... הכרוניסט שותף כאן לנטייה הבתר גלותית להראות אירועים מסו...  אל הספר
מוסד ביאליק