ו. פעולת אלוהים בתולדות ישראל

פעולת אלוהים בעולם היא ההיבט האקטיבי של נוכחותו , ובה היא באה לידי הביטוי הממשי והשלם ביותר . תחומה העיקרי הוא בתולדות עם ישראל , וכל תיאור תולדות העם בספר דה"י הוא תיאור הפעולה המתמדת הזאת של אלוהים . 356 תיאור השתלשלותן ותולדותיהן של שתי השקפות אלו במחשבתם של חז"ל הוא מחוץ למסגרת זו , אולם נראה לי כי הפער בין תודעת הבחירה ובין המציאות והתגברות הפולמוס עם העמים עשויים היו להגביר את כוחה של השקפת הבחירה . השקפה זו מחייבת את ישראל לעליונות דתית ומוסרית על העולם כדי להצדיק בה את הבחירה , והיא מאפשרת צידוק למצב בהווה בהעדרה של עליונות כזאת . הדעה השנייה —כוחה בעיקר בימים של בטחון מוחלט ואמונה מוחלטת , שבהם שאלת הפער אינה דוחקת ואין התמודדות עם ההווה . חזון עזרא מעיד , כי התודעה על היחס הנצחי בין ה' ובין העם עוררה בצורה חריפה ביותר את שאלת ההווה , 'ואם בשבילנו נברא העולם מדוע אין לנו נהלה בעולמנו' ( ד [ ו ] נט . (  אל הספר
מוסד ביאליק