(ב) הברית

מושג הברית גם הוא מוכח יפה בספר דה"י . - ;; לשם בירורו יש להפריד קודם כול בין השימוש במלה 'ברית' כחלק מכינויי של הארון , 'ארון ברית , "ה ובין שימושה לעצמה . א . הכינוי 'ארון ברית ה" או 'ארון ברית האלוהים' נמצא בספר דה"י שתים עשרה פעמים : שתי פעמים בטקסטים מקבילים המועברים כלשונם מספר מלכים ,-80 חמש פעמים הוא מחליף כינויים אחרים שבטקסט המקביל , 281 וחמש פעמים הוא מצוי בטקסטים המיוחדים לספר דה"י .- * - אולם אין זה כינוי יחיד לארון , ולידו מצויים בספר עוד כינויים רבים אחרים ובהם 'ארון , "ה 'ארון אלהים , ' 'ארון הקדש' ועוד , קצתם בטקסטים מקבילים וקצתם בטקסטים שאינם מקבילים . נפוץ ביותר 'הארון' בסתם , ולידו 'ארון האלוהים' . שהוא בעצם תרגום ל'ידידי' ( והשבעים אמנם מתרגמים 'ידיד' בישעיה ה , א 0 ? -ב ע ^ 8 ך 70 ; 1 ו ( 1 איננו מבטא את החד צדדיות שבצורות 'אוהב' ו'אהוב' ומתעלם מן ההבדל ביניהן . 279 ר' פ . ראד , דה"י , עמ' 280 . 65—64 דה"ב ה , ב , ז — מל"א ח , א , ו . 281 ארון האלהים בשמ"ב ו , יב ; שמ"ב ז , ב ; ארון ברית ה' בדה"א טו , כה ; יז , א ; ארון ה' בשמ"ב ו , יג , טו , טו ; ארון ברית ה' בד...  אל הספר
מוסד ביאליק