(א) הבחירה

משמעות 'בחר' במקרא היא 'בירר את הרצוי , 251 ' ומתוך ההגדרה משתמע שיש בו שלושה יסודות : ( א ) יסוד של הפרדה — נטילת חלק מתוך גוף גדול יותר : ( ב ) יסוד של העדפה — רצוי לעומת בלתי רצוי : ( ג ) יסוד של ייעוד לתפקיד או למהות —משום שקביעת הרצוי נעשית על פי המטרה המיועדת . היסוד של הפרדה קיים גם בשורשים אחרים כגון 'בדל , ' אך בשורש 'בדל , ' למשל , חסרים יסודות ההערכה והייעוד , ולכן ניתן לומר : 'ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע' ( בראשית א , ז . ( היסוד של העדפה מצוי בשורשים כגון 'אהב , ' 'חשק / 'ידע , ' אך אין בהם יסוד ההפרדה . בשורש 'בחר' נצטרפו שני הדברים : הפרדת חלק מן השלם מתוך העדפה , לשם תפקיד מסוים . זוהי המשמעות של כל ה'בחירות' במקרא " עם ישראל — מכל העמים , כדי להיות לעם לה ; ' ירושלים — מכל הערים , כדי שיוקם בה בית המקדש , וכד . ' 249 השימוש בשורש בח"ר כשנושאו הוא ה' ומושאו ישראל מופיע לראשונה בספר דברים ( ר' מנדנהול , בחירה , עמי ( 76 אולם אין לראות בכך את ראשיתו של הרעיון . מרבים להצביע על עמוס ג , ב ; ט , ז—י כביטויים לרעיון זה ללא השימוש בפועל בח"ר . מצד אח...  אל הספר
מוסד ביאליק