ה. היחס בין ה' ובין עם ישראל

ספר דה"י מושתת על הנחת יסוד שה' הוא אלוהי העולם ומנהיג אותו , ועם זאת היסוד המכריע בתפיסת האלוהים הוא היותו אלוהי עם ישראל ; השאלה הנשאלת היא , מהו היחס בין שני קווים אלו , בין היות ה' מנהיגו ומושלו של העולם ובין היותו אלוהי ישראל ? תשובה לכך מצויה בנאום דוד ( דה"א כט ) ובתפילת יהושפט ( דה"ב כ . ( דוד פותח את נאומו כך : 'ברוך אתה ה' אלהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם , לך ה' הגדלה והגבורה ... כי כל בשמים ובארץ לך [ לך ] ה' הממל כה ... ואתה מושל בכל' ( דה"א כט , י—יב , ( ויהושפט : 'ה' אלהי אבתינו , הלא אתה הוא אלהים בשמים ואתה מושל בכל ממלכות הגוים' ( דה"ב כ , ו . ( דוד ויהושפט אינם מסתפקים בהזכרת השם ה' ומוסיפים כינוי המציין 241 האפל 1 גראפיה של ה"א , וצ"ל 'השמים' = מל"א ח , כז . כר רודולף , דה"י , עמ' . 212 242 ר' למשל קלמנטס , אל ומקדש , עמ' . 131 243 ור' גם דברי המשורר : 'רם על כל גוים , 'ה על השמים כבודו , מי כה' אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ . מקימי מעפר דל וגו" ( תהלים קיג , ד ואילך . ( את מהותו העיקרית a ה' — היותו אלוהי ישראל . בשתי הפתיחות מתבטא אפוא אותו קו מחש...  אל הספר
מוסד ביאליק