(ב) נוכחות ה' בשמים

ההשקפה שה' יושב בשמים נזכרת בדה"י פעמים אחתת , וקודם כול שמונה פעמים בתפילת שלמה , המועברת כמעט כלשונה מספר מלכים : 'ואתה תשמע ממקום שבתך מן השמים' ( דה"ב ו , כא ) . 231 באותו הקשר היא מצויה גם הנביא המגדיר את המקדש כ'בית תפלה' קושר את התפילה והזבח באופן אורגאני : הקרבנות יהיו לרצון כי הבית הוא בית תפילה . 228 כגון תפיסת נוכחות ה' על ידי הכבוד , שהיא אופיינית למקור הכוהני , לעומת תפיסת נוכחותו בשמו , שהיא מיוחדת לשכבה הדויטרונומיסטית , ור' פ . ראד , מחקרים בספר דברים , עמ' . 45—37 229 ר' למשל דה"א כה , ב—ג : 'אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית ה' ולהדם רגלי אלהיט ... והאלהים אמר לי ל א ת ב נ ה בית לשמי' . על כן חוסר האחידות במינוח אין בו כדי להעיד על עיבוד ספרותי של הטקסט ועל שלבים שונים בעריכתו ( ר' למשל מוזיס , דה"י , עמ' , 148 הערה . ( 71 230 קלמנטס עומד על עובדת הגיוון שבספר דה"י , אך אינו מברר אותה לפרטיה , וכן הוא רואה בספר דה"י רק מעבר של מסורות ולא קליטה ויצירה עצמאית ( אל ומקדש , עמ' . ( 128 231 ומקבילו מל"א ח , ל וכן דה"ב ו , כג , כה , כז , ל , לג , לה , לט , ומקביליהם ...  אל הספר
מוסד ביאליק