(א) נוכחות ה' במקדש

נוכחות ה' במקדש מבוטאת בספר דה"י בדרכים אחדות , בשימוש במונחים ובדרכי ביטוי הלקוחים מרבדים ספרותיים ואידיאולוגיים שונים . ההקשר הספרותי הקובע לעניין זה הוא תיאור בניית המקדש וחנוכתו , ובו תלוי ספר דה"י במכלול התיאורי שבמל"א ח , א—סו . הסיפור בספר מלכים איננו אחיד , והתהוותו הספרותית היא תהליך מורכב , אשר לדעת חוקרים אחדים נמשך מאות שנים . 164 לגבי ספר דה"י אייכרוט רואה ניגוד והבדלי ערך בין 'הנוכחות הדינאמית' שהיא 'נוכחותו בהתגלות' ( תיאולוגיה , ב , עמ' ( 190 ובין ה'נוכחות הלוקאלית 'The pri- : ' macy of the dynamic over the localized idea of Yahwe ' s presence ' ( שם , עמ' . ( 192 אולם ספק בעיני אם אפשר לקבל את הטענה שמקדשים מסוימים נתפסו אך ורק כמקום התגלות . ר' G . E . Wright , BA 7 , 1944 , p . 71 163 ר' ניתוח מפורט אצל שנדה , מלכים , עמ' ; 246—242 מונטגומרי , מלכים , עמ' ; 201—185 גריי , מלכים , עמ' . 219—189 164 ר' למשל גריי , הטוען שהעריכה הסופית של הסיפור נעשתה לאחר חיבור ספר דה"י בידי עורך כוהני שהכיר את דה"י והושפע ממנו , כלומר במאה השלישית לפנה"ס ( מלכים , עמ' . ( 191 נראה ...  אל הספר
מוסד ביאליק