ד. נוכחות אלוהים בעולם

אין במקרא בירור תיאורטי ושיטתי של שאלת מקום שכינתו של , 'ה אך בהקשרים השונים שבהם נזכר העניין מתייחסים אליו מתוך שתי נקודות מוצא מנוגדות : האחת —היותו האל הרחוק , אדון העולם הכול יכול , הנמצא מחוץ לעולם ולמעלה ממנו ; והשנייה — היותו האל הקרוב , הנמצא למאמיניו בכל מקום . שתי ההשקפות נובעות מן החוויה הדתית של האדם המאמין , 149 עיד נראה להלן ( עמ' 310 ואילך , ( כי ימיה האחרונים של ממלכת יהודה מתוארים בספר דה"י בקיצור רב ובהבלעת דברים , ומשום כך גם בהזנחת קווים שונים בעיבוד . 150 וכן תיאור מלחמת הפלשתים בישראל ( דה"א י , א , ( עליית סנחריב ( דה"ב לב , א ) ומסע פרעה נכה ( דה"ב לה , כ . ( גם בסיפורים המצויים רק בספר דה"י חסר לעתים ביטוי מפורש להשקפה זו , כגון מלחמת זרח הכושי ( דה"ב יד , ח ) ומלחמת מואב ובני עמון ( דה"ב כ , א . ( במלחמות אלו , שהן מלחמות התקפה על ישראל , פעולת העמים נעשית לכאורה מיוזמת עצמם , אך היא משתלבת בהשקפתו של ספר דה"י באופן אחר ( ר' להלן , עמ' 168 ואילך . ( המלחמות הנובעות מיוזמת ישראל אינן שייכות להקשר זה . הכוללת גם את האמונה בעליונותו של האל , בהתנשאותו על עולם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק