ג. ה' — בורא העולם ומושלו

היחס בין אלוהים לעולם נקבע בשני דברים : האל ברא את העולם , ומאז ואילך הוא מנהיג אותו ומושל בו . יחס זה הוא לגבי ספר דה"י בבחינת הנחת יסוד , ובמהלך התיאור הוא ממעט להתייחס אליו . ההשקפה שהאל ברא את העולם נאמרת במפורש פעם אחת מפיו של חירם מלך צור : 136 'ברוך 132 ייתכן שההימנעות מן הכינוי 'אלוהי השמים' היא בבחינת פולמוס שבשתיקה , אך יותר מכך אין אנו יודעים . ההנחה הכללית כי תופעות שונות בדת ישראל צמחו מתוך השפעה פרסית או מתוך פולמוס כנגד הדת הפרסית , ( ר' למשל לעיל , עמ' , 42 הערה ( 101 אינה מקבלת מספר דה"י שום חיזוק . 133 וכן במל"א ח , ס . ר' לעיל , עמ' , 45 הערה . 115 134 דה"ב ו , לג = מל"א ח , מג . 'למען ידעו כל עמי הארץ את שמך וליראה אתך כעמך ישראל , ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי . ' 135 ר' רודולף , דה"י , עמ' , xxiv דעה אחרת יש M . Delcor , 'Les Sources do Deutero-Zacharie' , RB 59 , 1952 , pp . 405 — 406 136 ואולי מכוון לכך אף דה"א טז , כו 'וה' שמים עשה . ' פסוק זה , הכלול בתוך מזמור , מתייחס רק לבריאת השמים ומכוון כפולמוס נגד האלילות . ה' אלהי ישראל אשר עשה את השמים ואת ...  אל הספר
מוסד ביאליק